دراین قسمت تمامی قطعات مصرفی موبایل ازجمله صفحه نمایش و باطری و … قابل سفارش می باشد.